Dofinansowania KFS

DOFINANSOWANIA DO 100% – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 Realizujemy szkolenia z makijażu permanentnego w oparciu i środki pozyskane z KFS ( Krajowy Fundusz Szkoleniowy )

Rozdysponowaniem  środków KFS zajmują się będą lokalne Urzędy Pracy. Aby pozyskać środki na szkolenie w ramach KFS ( Krajowy Fundusz Szkoleniowy ) należy udać się lub zadzwonić do właściwego dla siebie PUP (Powiatowy Urząd Pracy). Urzędnik PUP po przeprowadzeniu wywiadu określi czy i jakie przysługują środki danej osobie.

Środki finansowe z KFS przeznaczone są dla:

  • Pracowników oddelegowanych na szkolenie przez pracodawcę z branży beauty i kosmetycznej
  • Właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych
  • Osób bezrobotnych i trwale bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

 

W różnych okresach realizowane są różne projekty. Aby skorzystać z finansowania należy śledzić aktualności PUP i w czasie naboru wniosków złożyć dokumenty. Jeśli kwalifikujesz się do skorzystania ze środków KFS – skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci przejść drogę formalności i uzyskać dofinansowanie. Czas rozpatrzenia wniosku w PUP to 30dni.

Finansowanie do 100%  z KFS – Priorytety udzielania wsparcia na rok 2020:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  • wsparcie kształcenia  ustawicznego  w  związku  z  rozwojem  w  firmach  technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju
  • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

 

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

Rafał Prejs
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 668 223 101