Listopad 2017 – Licencja I

Agnieszka Wojtkun

Agata Deska

Katarzyna Razny-Cichoń

Ksenia Szmulik

Monika Rosłan